aktuálně

Zenterapie – celostní péče o zdraví

Zen je naše každodennost, kterou prožíváme s uvědoměním. Terra peuth je člověk kráčející po Zemi s vědomím každého kroku. Celostní péče je uvědomění si souvislostí člověka, země a vesmíru a momentu “teď a tady”. Systém cvičení, masáže, stravy, životního stylu a sebevyjádření pomocí hlasu je jednou z cest ke zdraví. Více…