Moje cesta

IMG_6118Mou cestou je celostní péče o zdraví a vývoj člověka. Vycházím z východního filosofického systému taoismu, na jehož základech stojí tradiční čínská medicína a západního filosofického systému antroposofie – nauky o člověku, z které vychází  Waldorfská pedagogika, biodynamické zemědělství, etické bankovnictví, sociální hnutí Camphill a mnoho dalších alternativních směrů.

Oba směry mají pro mne jednu společnou základní ideu, i když každý je jiný a má svou specifickou formu.  Člověk je výtvorem i součástí vesmíru, proto jeho vývoj probíhá v souladu se všeobecnými vesmírnými zákony. Jestliže  člověk tyto zákony, které ovlivňují i jeho samotného, pochopí, stane se harmonickým a celistvým – stejně jako vesmír.

Na cestě mi byla nápomocná Univerzita Karlova (obor Pedagogika se specializací Vv a Dv), Akademie sociálního umění Tabor (obor Muzikoterapie), Waldorfský seminář (obor Učitelství pro I. a II. stupeň základní waldorfské školy), vzdělávací centrum Fisaf (obor Fitnes instruktor a osobní trenér), centrum Regeneračního vzdělávání (obor Masér pro sportovní a rekondiční masáže), The School of Healing Arts (obor Chi-kung instruktor, Shi-atsu terapeut a Tchaj-ti instruktor), Divadelní fakulta AMU (obor Hlasová pedagogika a hlasová terapie) a též fakulta Autorké tvorby Ivana Vyskočila a  Mezinárodní konzervatoř Praha (obor Hudba, lyra).

Kromě muzikanta a jednoho z prvních průkopníků muzikoterapie Josefa Krčka, herce a zakladatele fakulty Autorské tvorby Damu Ivana Vyskočila byli mými dalšími učiteli Tomáš Zuzák, Anna Zuzáková a hudebník Mojmír Poláček – učitelé Waldorfského vzdělávání v Čechách,  učitel na kytaru Zdeněk Dvořák, hráč na lyru a muzikoterapeut Jan Braunstein, hlasová pedagožka Ivana Vostárková, Zuzana Prouzová a Jožin Púry – zakládající lektoři Dornovi metody v České republice, Mgr. Jan Pletánek – fyzioterapeut a lektor shi-atsu a tai-chi-chuanu,  Michaela Dostalova – naše nejzasloužilejší eurytmistka, Bhante Wimala – budhistický mnich a učitel a mnoho dalších.

Stále se učím od mého osobního učitele  tai-chi-chuanu, shi-atsu a makrobiotiky Seymoura Koblina – zakladatele školy The School of Healing Arts, přímého žáka mistrů C. K. Chu, Wataru Ohashiho, Michia Kushiho a Shizuko Yamamota.