Zenterapie – celostní péče o zdraví

Zen je naše každodennost, kterou prožíváme s uvědoměním. Terra peuth je člověk kráčející po Zemi s vědomím každého kroku. Celostní péče je uvědomění si souvislostí člověka, země a vesmíru a momentu “teď a tady”.

Systém cvičení, masáží, harmonizující stravy a životního stylu či sebevyjádření pomocí hlasu nebo hudebního nástroje je jednou z cest ke zdraví.